• banner
  • banner
  • banner

ARC2016C-G

Liên Hệ

Tủ báo động network 16 kênh 8/16-ch báo động đầu vào cục bộ, 4-CH báo động đầu ra. 8 bàn phím lập trình, 1 còi đầu ra. RS485 chức năng điều khiển, hỗ trợ PSTN, IP để tải tín hiệu báo động lên. Mạng 2G chức năng báo động (mẫu -G). Mô đun mở rộng đầu vào báo động và đầu ra, mở rộng tối đa 48. Hỗ trợ PSTN, TCP/IP.
Hotline: 0941.99.99.89

Tủ báo động network 16 kênh

8/16-ch báo động đầu vào cục bộ, 4-CH báo động đầu ra.                  
8 bàn phím lập trình, 1 còi đầu ra.  
RS485 chức năng điều khiển, hỗ trợ PSTN, IP để tải tín hiệu báo động lên.
Mạng 2G chức năng báo động (mẫu -G).
Mô đun mở rộng đầu vào báo động và đầu ra, mở rộng tối đa 48.
Hỗ trợ PSTN, TCP/IP.

Sản phẩm mới nhất