• banner
  • banner
  • banner

ARC5808C-C

Liên Hệ

Tủ báo động mạng 8 kênh video 8-ch đầu vào báo động, 4-ch đầu ra báo động. 4/8-ch video analog hoặc mạng đầu vào video và 1-ch đầu ra video. 4-ch đầu vào audio, 1-ch đầu ra audio và 1-ch IP talk. Bộ nhớ cục bộ và chế độ xem lại, báo động và xem qua video. Giao diện đồ họa và cấu hình web. Mô đun báo động đầu vào và đầu ra mở rộng, mở rộng tối đa 64x. Hỗ trợ PSTN, báo động IP tải lên. Hỗ trợ SMS báo động tải lên (chế độ...
Hotline: 0941.99.99.89

Tủ báo động mạng 8 kênh video

8-ch đầu vào báo động, 4-ch đầu ra báo động. 4/8-ch video analog hoặc mạng đầu vào video và 1-ch đầu ra video.
4-ch đầu vào audio, 1-ch đầu ra audio và 1-ch IP talk. Bộ nhớ cục bộ và chế độ xem lại, báo động và xem qua video. Giao diện đồ họa và cấu hình web. Mô đun báo động đầu vào và đầu ra mở rộng, mở rộng tối đa 64x.
Hỗ trợ PSTN, báo động IP tải lên.
Hỗ trợ SMS báo động tải lên (chế độ -C).

Sản phẩm mới nhất