• banner
  • banner
  • banner

ARK10C

Liên Hệ

Bàn điều khiển Cấu hình thông số báo động cho máy chủ. Quyền hoạt động cho nhiều người dùng. Có thể hiển thị chế độ hoạt động cảnh báo của máy chủ. Màn hình LCD, điều khiển bằng giao diện đồ họa. Không cần khởi động lại máy chủ báo động để kết nối.
Hotline: 0941.99.99.89

Bàn điều khiển

Cấu hình thông số báo động cho máy chủ.

Quyền hoạt động cho nhiều người dùng.

Có thể hiển thị chế độ hoạt động cảnh báo của máy chủ.

Màn hình LCD, điều khiển bằng giao diện đồ họa.

Không cần khởi động lại máy chủ báo động để kết nối.

Sản phẩm mới nhất