• banner
  • banner
  • banner

Cảm biến môi trường

Liên Hệ

LM-MDS Nguồn cung cấp Nguồn: 220VAC Pin: CR14505 3.6V Dung lượng 2.600mAh Thời gian pin 2 năm Nhiệt độ hoạt động 0-50 ºC Truyền thông Zigbee 2.4 Ghz Mô tả: Đo thông tin môi trường giúp chủ nhà cập nhật trạng thái cường độ sáng, nhiệt độ, độ ẩm. Cảnh báo khi vượt ngưỡng hay làm điều kiện kích hoạt thiết bị.
Hotline: 0941.99.99.89
LM-MDS
Nguồn cung cấp

Nguồn: 220VAC

Pin: CR14505 3.6V

Dung lượng 2.600mAh

Thời gian pin 2 năm
Nhiệt độ hoạt động 0-50 ºC
Truyền thông Zigbee 2.4 Ghz

Mô tả: Đo thông tin môi trường giúp chủ nhà cập nhật trạng thái cường độ sáng, nhiệt độ, độ ẩm. Cảnh báo khi vượt ngưỡng hay làm điều kiện kích hoạt thiết bị.

Sản phẩm mới nhất