• banner
  • banner
  • banner

DDR III 4G/1600 Kington

Liên Hệ

Dung lượng 4GB Kiểu Ram DDRam 3 Bus Ram hỗ trợ 1600
Hotline: 0941.99.99.89

Dung lượng 4GB 
Kiểu Ram DDRam 3 
Bus Ram hỗ trợ 1600

Sản phẩm mới nhất