• banner
 • banner
 • banner

Thiết bị báo động

 • Tủ báo động network 16 kênh 8/16-ch báo động đầu vào cục bộ, 4-CH báo động đầu ra. 8 bàn...
  Chi Tiết >>
  Giá: Liên Hệ
 • Tủ báo động network 16 kênh 8/16-ch báo động đầu vào cục bộ, 4-CH báo động đầu ra. 8 bàn...
  Chi Tiết >>
  Giá: Liên Hệ
 • Tủ báo động mạng 8 kênh video 8-ch đầu vào báo động, 4-ch đầu ra báo động. 4/8-ch video analog hoặc mạng đầu vào video và 1-ch đầu ra video. 4-ch đầu vào audio, 1-ch đầu ra audio...
  Chi Tiết >>
  Giá: Liên Hệ
 • Tủ báo động mạng 8 kênh video 8-ch đầu vào báo động, 4-ch đầu ra báo động. 4/8-ch video analog hoặc mạng đầu vào video và 1-ch đầu ra video. 4-ch đầu vào audio, 1-ch đầu ra audio...
  Chi Tiết >>
  Giá: Liên Hệ
 • Bàn điều khiển Cấu hình thông số báo động cho máy chủ. Quyền hoạt động cho nhiều người dùng. Có thể hiển thị chế độ hoạt động cảnh báo của máy chủ. Màn hình LCD,...
  Chi Tiết >>
  Giá: Liên Hệ